Κρύα Βρύση

Ελλάδα, Εύβοια, Κρύα Βρύση

Το ξενοδοχείο "Κήρινθος" βρίσκεται στην κρύα βρύση της Εύβοιας, Εύβοια.

22270 23660